s h i f t   n a a r   v e r z a c h t i n g   & 
m o e i t e l o o s   z i j n

 

Compassie heeft een enorm helende kracht.
Als de zon die ijs doet smelten.
De zon hoeft daarvoor niets te doen.
Alleen maar te zijn en haar licht te schijnen. 

 Compassie creëert een ruimte waarin verzachting kan plaatsvinden. Waarin weerstand kan oplossen. Waarin je energie weer gaat stromen. Zo keer je terug naar de natuurlijke flow van het leven. Als een alchemistisch proces transformeert compassie wat donker is naar licht, wat vast zit naar flow en moeiteloos zijn.

In 'The Alchemy of Compassion' gaan we precies dát samen doen, gedurende 7 weken.

Ik nodig je uit om los te breken van je beperkende patronen, je energie te shiften en zo moeiteloos mee te gaan bewegen met de stroom van het leven.

T h e   a l c h e m y   o f 
c o m p a s s i o n* 

 s h i f t  n a a r  v e r z a c h t i n g   &  
m o e i t e l o o s   z i j n

 

Compassie heeft een enorm helende kracht.
Als de zon die ijs doet smelten.
De zon hoeft daarvoor niets te doen.
Alleen maar te zijn en haar licht te schijnen. 

Compassie creëert een ruimte waarin verzachting kan plaatsvinden. Waarin weerstand kan oplossen. Waarin je energie weer gaat stromen. Zo keer je terug naar de natuurlijke flow van het leven. Als een alchemistisch proces transformeert compassie wat donker is naar licht, wat vast zit naar flow en moeiteloos zijn.

In 'The Alchemy of Compassion' gaan we precies dát samen doen, gedurende 7 weken.

Ik nodig je uit om los te breken van je beperkende patronen, je energie te shiften en zo moeiteloos mee te gaan bewegen met de stroom van het leven.

“W a n n e e r   j e   k a n   t o e l a t e n   
w a t   e r  i s   e n   k a n   
v e r z a c h t e n   i n   j e z e l f ,   
z a l   d a t   w a t   j o u   n i e t   d i e n t   
v a n z e l f   l o s l a t e n . "


  Stephanie

“W a n n e e r   j e   k a n
t o e l a t e n   w a t   e r  i s
e n   k a n  v e r z a c h t e n
i n   j e z e l f ,  z a l   d a t   
w a t   j o u   n i e t   d i e n t   
v a n z e l f   l o s l a t e n . "


  Stephanie

o n z e   g e d e e l d e   m e n s e l i j k h e i d

Zonder dat we het door hebben zijn er tientallen momenten per dag waarop we onszelf afwijzen. Om iets dat je verkeerd deed. Iets dat je vergat. De juiste woorden die pas later kwamen. Je lichaam. Oude patronen waar je in schiet. Dat wat er allemaal nog niet is. Dat wat een ander wél kan, is, heeft, doet, zegt.

Hoge eisen stellen aan onszelf.
Niet goed genoeg.
Schaamte voor je schaduw.

Het is onze gedeelde menselijkheid. De ilussie die we hebben van afgescheiden zijn. ‘Niet goed genoeg’ is een universeel geloof dat de meesten van ons met zich meedragen.  Een geloof dat een stevig plafond opwerpt voor onze groei. En dat ons weg houdt bij het onmetelijke licht dat we in ons dragen. Want dat we niet goed genoeg zijn is een illusie. We zijn allemaal reflecties van goddelijke perfectie.

e r  i s  n i e t s  m i s  m e t  j e

Soms kan het voelen alsof je het helemaal kwijt bent alsof je helemaal van je padje bent. Alsof alles wat je gedaan hebt, alles waar je bij jezelf aan gewerkt hebt voor niets is geweest. Maar dat is niet zo. Je bent juist aan het groeien. Spirituele groei is vaak rommelig, chaotisch, spannend en onelegant. 

Dat werpt een compleet ander licht op de zaak of niet?

Het is zo belangrijk om in dat proces bij jezelf te kunnen blijven, te voelen en aanwezig te zijn. Jezelf vast te houden. Zo voorkom je dat je in de actie schiet, in de fix schiet, vanuit angst gaat handelen en vastloopt.

Wanneer je naar het oog van de orkaan kan gaan en puur aanwezig kan zijn. Wanneer je dat kan doen dan kan je die shift waar je middenin zit ondersteunen.

o n z e   g e d e e l d e   
m e n s e l i j k h e i d

Zonder dat we het door hebben zijn er tientallen momenten per dag waarop we onszelf afwijzen. Om iets dat je verkeerd deed. Iets dat je vergat. De juiste woorden die pas later kwamen. Je lichaam. Oude patronen waar je in schiet. Dat wat er allemaal nog niet is. Dat wat een ander wél kan, is, heeft, doet, zegt.

Hoge eisen stellen aan onszelf.
Niet goed genoeg.
Schaamte voor je schaduw.

Het is onze gedeelde menselijkheid. De ilussie die we hebben van afgescheiden zijn. ‘Niet goed genoeg’ is een universeel geloof dat de meesten van ons met zich meedragen.  Een geloof dat een stevig plafond opwerpt voor onze groei. En dat ons weg houdt bij het onmetelijke licht dat we in ons dragen. Want dat we niet goed genoeg zijn is een illusie. We zijn allemaal reflecties van goddelijke perfectie.

e r  i s  n i e t s  m i s  m e t  j e

Soms kan het voelen alsof je het helemaal kwijt bent alsof je helemaal van je padje bent. Alsof alles wat je gedaan hebt, alles waar je bij jezelf aan gewerkt hebt voor niets is geweest. Maar dat is niet zo. Je bent juist aan het groeien. Spirituele groei is vaak rommelig, chaotisch, spannend en onelegant. 

Dat werpt een compleet ander licht op de zaak of niet?

Het is zo belangrijk om in dat proces bij jezelf te kunnen blijven, te voelen en aanwezig te zijn. Jezelf vast te houden. Zo voorkom je dat je in de actie schiet, in de fix schiet, vanuit angst gaat handelen en vastloopt.

Wanneer je naar het oog van de orkaan kan gaan en puur aanwezig kan zijn. Wanneer je dat kan doen dan kan je die shift waar je middenin zit ondersteunen.

“ A w a k e n i n g   s e l f -
c o m p a s s i o n   i s   o f t e n   t h e
g r e a t e s t   c h a l l e n g e
p e o p l e   f a c e   o n   t h e   
s p i r i t u a l   p a t h
.”  


Tara Brach

t h e   a l c h e m y   o f   c o m p a s s i o n

'The Alchemy of Compassion' is een training waarin je gedurende 7 weken verzacht & leert hoe je jezelf ondersteunt. In een groeiproces, in een moeilijke periode, in het leven. Hoe je terugkeert naar je centrum. En terug naar de flow van het leven, naar moeiteloos zijn.

Je wordt je bewust van beperkende patronen en leert met praktische oefeningen en door te ervaren, hoe je daaruit stapt en jezelf met alles erop en eraan kunt omarmen. Je ontwikkelt de vaardigheid om diep te voelen en te luisteren, om jezelf met compassie te benaderen en te ondersteunen en maakt een diepe verbinding met je hart.

d e   h e l e n d e   k r a c h t   v a n   c o m p a s s i e

Wat er gebeurt wanneer je compassie beoefent is een waar alchemistisch proces dat we ook wel transmutatie kunnen noemen.
Zware emoties en sensaties die aanwezig zijn vormen zich om naar emoties en sensaties met een veel hogere trilling. In de energie is dat zichtbaar en voelbaar: donkere materie en verstoringen lossen op. En zo ontstaat er een clearing van de energie waardoor het natuurlijk evenwicht zich herstelt. En dat voelt lichter en veel ruimtelijker.

d e   h e l e n d e   k r a c h t   v a n 
c o m p a s s i e

Wat er gebeurt wanneer je compassie beoefent is een waar alchemistisch proces dat we ook wel transmutatie kunnen noemen.
Zware emoties en sensaties die aanwezig zijn vormen zich om naar emoties en sensaties met een veel hogere trilling. In de energie is dat zichtbaar en voelbaar: donkere materie en verstoringen lossen op. En zo ontstaat er een clearing van de energie waardoor het natuurlijk evenwicht zich herstelt. En dat voelt lichter en veel ruimtelijker.


“ I  r e l e a s e   c o n t r o l   a n d
s u r r e n d e r   t o   t h e   f l o w   
o f   l o v e   t h a t   w i l l   
h e a l   m e 
.  ”


Alexa Sunshine Rose

“ I  r e l e a s e   c o n t r o l
a n d  s u r r e n d e r   
t o   t h e   f l o w   
o f   l o v e   t h a t   
w i l l   
h e a l   m e 
.  ”


Alexa Sunshine Rose

V o o r  w i e ?

Wanneer je bij het lezen van wat hier staat een ja voelt en diep van binnen weet dat dit pad van transformatie en compassie de juiste weg is, is dit programma voor jou. 

Dus volg daarin allereest je eigen gevoel.

En om je te helpen:

Dit is zeker voor je wanneer je iets van het volgende herkent bij jezelf.

 • Je stelt hoge eisen aan jezelf.
 • Je hebt gevoelens van onzekerheid en niet goed genoeg zijn. 
 • Je wordt regelmatig omlaag getrokken door gedachten die je alleen maar dieper in de put brengen.
 • Je schiet snel in een kringetje van tekort en van angst om bepaalde stappen te zetten.
 • Je bent sensitief, je pikt veel op van anderen en bent snel overprikkeld.
 • Het lukt maar niet om bepaalde dingen te veranderen, waarvan je weet dat het eigenlijk goed voor je zou zijn.
 • Je verlangt ernaar om milder en steunend voor jezelf te zijn en om te echt te verbinden met jezelf en je intuitie.
 • En ja.. ook.. of JUIST wanneer je al een tijdje op je spirituele pad bent. Want mijn ervaring is dat het durven toenaderen van je eigen pijn en je schaduw essentieel is voor jouw groei op dat pad. En de kracht van compassie is daarbij je bondgenoot.

W a t  h e t  j e   b r e n g t:

 • Bewustwording van je niet helpende patronen en belemmerende overtuigingen.
 • Je stresssysteem komt tot rust, je ontspant en kalmeert
 • Je ontwikkelt een steunende, liefdevolle houding naar jezelf.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en je leven.
 • Een zacht en open hart: je krijgt toegang tot een oneindige bron van liefde.
 • Meer ruimte, je voelt je lichter, liefdevoller en harmonieuzer.
 • Opheldering van je energieveld, waardoor het balans herstelt en je trilling omhoog gaat
 • Bevrijding: je hoeft niet meer weg te rennen van of te vechten met jezelf
 • Verbinding met jezelf, met je intuïtie en je kracht. Je gaat helderder voelen en waarnemen.
 • Je leert hoe je uit de weg stapt en je kunt meebewegen met de stroom van het leven.

 

D e   u l t i e m e   u i t k o m s t   v a n   o n t w i k k e l e n   
v a n     c o m p a s s i e :

Je wordt je eigen spaceholder, je eigen beste vriend, een ware alchemist van het hart.

Je ontwikkelt het vermogen om ergens mee te zijn zonder dat je erdoor wordt meegesleept. Om je eigen schaduw in te gaan en daar dat wat onbewust is, te transformeren naar licht, naar bewustzijn.

Wanneer je je realiseert dat je de hoeveelheid licht die je kan belichamen samenhangt met de mate waarin je je eigen schaduw hebt aangekeken, dan zal je begrijpen dat je hiermee een essentieel fundament legt voor je eigen spirituele groei.

D e   u l t i e m e   u i t k o m s t   
v a n   
o n t w i k k e l e n   
v a n     c o m p a s s i e :

Je wordt je eigen spaceholder, je eigen beste vriend, een ware alchemist van het hart.

Je ontwikkelt het vermogen om ergens mee te zijn zonder dat je erdoor wordt meegesleept. Om je eigen schaduw in te gaan en daar dat wat onbewust is, te transformeren naar licht, naar bewustzijn.

Wanneer je je realiseert dat je de hoeveelheid licht die je kan belichamen samenhangt met de mate waarin je je eigen schaduw hebt aangekeken, dan zal je begrijpen dat je hiermee een essentieel fundament legt voor je eigen spirituele groei.


T h e   r e c o g n i t i o n   o f   
c o m p a s s i o n ’ s   r o l e   i n   o u r   
l i v e s   o p e n s   t h e   d o o r   t o   
t h e   d e p t h s   o f   o u r   g r e a t e s t   
s e l f - m a s t e r y   a n d   t h e   
e x t r a o r d i n a r y   e x p e r i e n c e s   
t h a t   m a k e   u s   h u m a n . ”
 


Gregg Braden


T h e   r e c o g n i t i o n   o f   
c o m p a s s i o n ’ s   r o l e
i n   o u r   l i v e s   o p e n s   
t h e   d o o r   t o   t h e   
d e p t h s   o f   o u r   
g r e a t e s t   
s e l f - m a s t e r y   
a n d  t h e  
e x t r a o r d i n a r y   
e x p e r i e n c e s   t h a t   
m a k e   u s   h u m a n . ”
 


Gregg Braden


D o e  j e   m e e ? 

aanmelden

P r a k t i s c h

Toegang tot een online omgeving: je krijgt toegang tot een online omgeving met 7 diepgaande modules met inhoudelijke lessen, meditaties en oefeningen. De modules gaan wekelijks stap voor stap open.

8 Live coachcalls waar je vragen kunt stellen en waar we naar behoefte doen wat fijn is: een meditatie, een ritueel, een healing. Inclusief openings- en sluitingsceremonie. De opname daarvan komt uiterlijk 48 uur later beschikbaar. De openingsceremonie is op woensdag 18 oktober 2023 om 20:00 uur. Andere data voor de coachcalls: Avondbijeenkomsten: 18 okt, 1, 15. 29 nov  om 20:00 uur Ochtendbijeenkomsten: 25 okt, 8 nov en 22 nov en 6 december om 09:00 uur,

Dagelijkse meditatie: in de eerste week )19 t/m 25 oktober) doen we dagelijks om 07:00  samen een live meditatie (van ongeveer 20 min). De opname daarvan komt later die dag beschikbaar. 

De bezielde en liefdevolle begeleiding van Stephanie

Een groep van gelijkgestemden die elkaar ondersteunen en begrijpen. In de online omgeving en tijdens de live online sessies kan je ervaringen met elkaar delen.

Blijvend toegang tot het lesmateriaal zolang het programma bestaat. Je kunt de lessen in je eigen tempo volgen en er steeds weer naar terug. Wanneer in de toekomst nieuwe lessen worden toegevoegd, heb je daar ook toegang toe. De mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief opnieuw mee te doen met volgende groepsrondes en coachsessies.

Start : 18 oktober 2023

The Alchemy of compassion

€ 399,-

early bird tm 31 september (incl BTW)

 • 7 online modules met  meditaties, visualisaties, podcasts en oefeningen

 • 8 live coachcalls

 • 7 dagen iedere dag een live meditatie
 • Begeleiding van Stephanie
 • Toegang tot een online omgeving waar je vragen kunt stellen en ervaringen kunt uitwisselen met gelijkgestemden.

 • Levenslange toegang tot alle lesmaterialen.

 • Niet goed: geld terug tot 5 dagen na de start

aanmelden

“ D a t  w a t  j e  b i j n a  n i e t 
d u r f t  t e  v o e l e n ,  D a a r 
w a a r  j e  b i j n a  n i e t 
n a a r  d u r f t  t e  k i j k e n  i n 
j e z e l f ,  D á á r  b e v i n d t  z i c h  h e t   g o u d . ”


  Stephanie

“ D a t  w a t  j e  b i j n a 
n i e t  d u r f t  t e 
v o e l e n ,  D a a r  w a a r 
j e  b i j n a  n i e t  n a a r 
d u r f t  t e  k i j k e n  i n 
j e z e l f ,  D á á r   
b e v i n d t  z i c h  h e t   
g o u d . ”


  Stephanie

o v e r  s t e p h a n i e

Ik heb gestudeerd, opleidingen gevolgd en ben officieel erkend als coach en healer.  Maar datgene waarin ik anderen begeleid, de wijsheid die ik deel, heb ik vooral verkregen uit eigen ervaring. Door het te doorleven. Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik je niet dingen uit een boekje leer, maar dat het doorleefd is.

Mijn pad liep van hard werken vanuit wilskracht, hoge eisen stellen aan mezelf en me niet goed genoeg voelen naar diep vertrouwen en verbinding, verzachting en het voelen en volgen van mijn innerlijke leiding:

m o e i t e l o o s   z i j n   &   s p e l e n d e r  *  w i j s

Mijn werk met compassie ontstond uit die ervaring. En ook uit de diepe wens die ik voelde om bij te dragen aan verzachting en compassie in onze wereld. Onze wereld die zo gericht is op presteren en buitenkant, die het zo lastig kan maken om de verbinding met onszelf te blijven voelen.

Ik woon in Nijmegen met mijn lief Marcel, onze dochters Nina en Kiki en poes Koosje. 

meer lezen over stephanie

J a  i k  d o e  m e e

aanmelden

“ B e  k i n d e r  t o  y o u r s e l f .  A n d   t h e n  l e t  y o u r
k i n d n e s s  f l o o d  t h e  w o r l d  . ”

Pema Chödrön


“ B e  k i n d e r  t o  y o u r s e l f . 
A n d   t h e n  l e t 
y o u r
k i n d n e s s  f l o o d
t h e  w o r l d 
 . ”

Pema Chödrön

e r v a r i n g e n   v a n   d e e l n e m e r s   
a a n   2 8   d a g e n   c o m p a s s i e

e r v a r i n g e n   v a n   
d e e l n e m e r s   

“Toen ik me opgaf, had ik erg veel boosheid in me en verwarring...de laatste dagen voel ik me juist een stuk rustiger en relaxter. Minder kritische stemmetjes. Geeft niet als ze straks weer opduiken, want in de tussentijd word ik wijzer en sterker met jouw fijne tips Stephanie!”

“Dankzij jouw programma heb ik voor het eerst in jaren echt kunnen genieten van de kerstvakantie. Door er echt te zijn voor mezelf. Dankjewel daarvoor!”

"Ik wilde dit toch even delen, Stephanie. Je hebt de flow in mij geraakt door je mooie woorden en meditaties."

"Dank je wel voor de mooie meditaties en visualisaties. Ik ben heel blij met de korte dankbaarheids meditaties van deze week, niet alleen fijn om de dag mee te starten of af te sluiten, maar ook zo fijn tussendoor, als je even een shift wil maken.”

"Het brengt veel zelfinzicht, verzachting, en rust. Ik doe weer mee om het niet te laten vervagen. Iedere keer leer ik weer nieuwe dingen.  Ik leer nog steeds. "

"Het heeft mij zachtheid gegeven en verbinding met mijzelf. Steun door groepsgenoten en open en liefdevolle begeleiding door Stephanie. Ik doe mee omdat ik behoefte voel om weer extra aandacht aan compassie te geven."

J a  i k  d o e  m e e

aanmelden

“ W h a t   y o u   r e a l l y   l o n g
f o r   i s   a   d e e p   i n t i m a c y   
w i t h   y o u r   o w n   
e x p e r i e n c e - t h e   d e e p e s t   
a c c e p t a n c e   o f   e v e r y   
t h o u g h t ,  e v e r y 
s e n s a t i o n ,  e v e r y   f e e l i n g .   A n d   t h a t   c a n n o t   
c o m e  f r o m   o u t s i d e   
o f   y o u r s e l f .”


Jeff foster

“ W h a t   y o u   r e a l l y
l o n g   f o r   i s   a   d e e p
i n t i m a c y  w i t h   y o u r   o w n   e x p e r i e n c e
- t h e   d e e p e s t   
a c c e p t a n c e   o f
e v e r y   t h o u g h t , 
e v e r y s e n s a t i o n , 
e v e r y   f e e l i n g .   
A n d   t h a t   c a n n o t   
c o m e  f r o m   o u t s i d e   
o f   y o u r s e l f .”


Jeff foster