i n d i v i d u e e l  t r a j e c t 

c o a c h i n g    *    h e a l i n g    *      t r a n s f o r m a t i e 

samenvallen met wie je diep van binnen bent

i n d i v i d u e e l
t r a j e c t 

c o a c h i n g    *    h e a l i n g    *      t r a n s f o r m a t i e 

samenvallen met wie je
diep van binnen bent

Je voelt het verlangen om je vrij te voelen. Los van de dingen waarmee je jezelf saboteert en in de weg zit.
Je voelt diep van binnen al wel dat je hart de drager van de échte wijsheid is, maar je hoofd neemt toch vaak de leiding.
Je laat je leiden door angst waar je verlangt naar vertrouwen op je intuïtie.
Je schiet regelmatig in je niet goed genoeg voelen, terwijl je eigenlijk jezelf wilt kunnen omarmen.
Je ego neemt de leiding waar je zou willen dat je je de fluistering van je ziel kon volgen.

En o ja: zo oppervlakkig gezien heb je eigenlijk alles wat je zou wensen. Maar het voelt niet zo. En weet je hoe dat komt?

Het komt doordat je ziel je roept. Het is tijd.

Je voelt vanuit je tenen dat je toegang wil tot jezelf, verbinding wil met je ziel. Met wat je hier te doen hebt op aarde en ook met de grotere universele krachten. De samenhang ontdekken, de rode draad in jouw leven. Daarin zit de ware vervulling. Je ontwikkelen en ontdoen van de lagen die je klein houden en op je plek houden.

Het traject ‘moeiteloos zijn’ is een magische cocktail van healing, bewustwording, sjamanisme en coaching.
Een cocktail die jou helpt blokkades op te lossen die verstopt zitten onder je patronen, je de vaardigheden helpt ontwikkelen om van angst naar vertrouwen te gaan, van kennis naar wijsheid. Een traject dat jou in staat stelt om jezelf te helen. Dat jou doet samenvallen met wie je diep van binnen bent.

Een diepgaande transformatie naar moeiteloos * zijn.

“  A l s  c o a c h   s p i e g e l   i k   j e ,   g e e f   i k
i n z i c h t ,   z e t   i k   j o u w   w i j s h e i d   a a n   d o o r   d e   m i j n e   t e   d e l e n ,  A l s 
h e a l e r   f a c i l i t e e r   i k   d a t   p r o c e s   
d o o r   t e   w e r k e n   i n   j o u w   
e n e r g i e v e l d .
 ”  


 

“  A l s  c o a c h   s p i e g e l   i k   
j e ,   g e e f   i k   i n z i c h t ,   z e t
i k   j o u w   w i j s h e i d   a a n   
d o o r   d e   m i j n e   t e   d e l e n ,  A l s  
h e a l e r   f a c i l i t e e r   
i k   d a t   p r o c e s   d o o r 
t e   w e r k e n   i n   j o u w   
e n e r g i e v e l d .
 ”  


 

 W a n n e e r   j e   i n   d i e  s t a a t   b e n t   v a n
m o e i t e l o o s   z i j n 

dan ga je mee met de stroom van het leven. Je volgt wat licht voelt, dat waar je zin in hebt en voelt een diep vertrouwen dat de dingen zullen verlopen op precies de goede manier.

Je realiseert je dat er heel veel is dat je niet kan controleren. En daarmee ga je niet het gevecht aan, je omarmt het zoals het is, kijkt het aan, voelt het en beweegt er doorheen. En dat helpt je te groeien.

Je hebt daarbij óók stevig het stuur over je eigen leven in handen. Je weet wat belangrijk is en wat je vervulling geeft, wat jouw leven betekenis geeft. En je voelt je gedragen door iets groters en voelt de verbinding daarmee.

Je bent verbonden met een groter doel, met dat wat het leven van jou wil. En dat is waar vanuit je leeft.

E n  d a t  b r e n g t  j e   z o v e e l :


Je valt samen met wie je diep van binnen bent.

Je krijgt toegang tot de wijsheid die in jou zit.

Je voelt je verbonden met jezelf en met het grotere geheel.

Natuurlijk ben je niet 100% van de tijd in een staat van moeiteloos zijn. Er gebeurt dagelijks van alles dat je triggert, dat je raakt. Je zit niet als een monnik op een berg, niets te hoeven. Maar je merkt het op en ben in staat jezelf weer terug te brengen naar de verbinding met jezelf.

 

W a n n e e r   j e   i n   d i e
s t a a t   b e n t   v a n
m o e i t e l o o s   z i j n 

dan ga je mee met de stroom van het leven. Je volgt wat licht voelt, dat waar je zin in hebt en voelt een diep vertrouwen dat de dingen zullen verlopen op precies de goede manier.

Je realiseert je dat er heel veel is dat je niet kan controleren. En daarmee ga je niet het gevecht aan, je omarmt het zoals het is, kijkt het aan, voelt het en beweegt er doorheen. En dat helpt je te groeien.

Je hebt daarbij óók stevig het stuur over je eigen leven in handen. Je weet wat belangrijk is en wat je vervulling geeft, wat jouw leven betekenis geeft. En je voelt je gedragen door iets groters en voelt de verbinding daarmee.

Je bent verbonden met een groter doel, met dat wat het leven van jou wil. En dat is waar vanuit je leeft.

E n  d a t  b r e n g t  j e
z o v e e l :


Je valt samen met wie je diep van binnen bent.

Je krijgt toegang tot de wijsheid die in jou zit.

Je voelt je verbonden met jezelf en met het grotere geheel.

Natuurlijk ben je niet 100% van de tijd in een staat van moeiteloos zijn. Er gebeurt dagelijks van alles dat je triggert, dat je raakt. Je zit niet als een monnik op een berg, niets te hoeven. Maar je merkt het op en ben in staat jezelf weer terug te brengen naar de verbinding met jezelf.

J e  e n e r g i e v e l d  i s  a l s  e e n   b l a u w d r u k .
J o u w  l i c h a a m ,  g e d a c h t e n ,  e m o t i e s ,   
z e   g r o e i e n   u i t   j o u w   e n e r g i e v e l d .   
I n  d a t   v e l d   z i j n   a l l e   f y s i e k e ,
p s y c h i s c h e   e n   e m o t i o n e l e   v e r s t o r i n g e n   t e   v i n d e n .  S t e r k e r  n o g :   z e   z i j n   d a a r
v o o r d a t   j i j  z e   i n   d e   w e r e l d   z i e t   o f
e r v a a r t .   D a t   i s   w a t   h e t   z o   k r a c h t i g
m a a k t   o m   j u i s t   i n   d a t e n e r g i e v e l d
t e   w e r k e n .   D a t   i s   w a a r   w e   m e e
w e r k e n   i n   d i t   t r a j e c t . 


 

J e  e n e r g i e v e l d  i s  a l s
e e n   b l a u w d r u k .   J o u w
l i c h a a m ,   g e d a c h t e n ,
e m o t i e s ,   z e   g r o e i e n   u i t   j o u w   e n e r g i e v e l d .   I n
d a t   v e l d   z i j n   a l l e
f y s i e k e ,   p s y c h i s c h e   e n   e m o t i o n e l e   v e r s t o r i n g e n   t e   v i n d e n .   S t e r k e r
n o g :   z e   z i j n   d a a r   v o o r d a t   j i j  z e   i n   d e   w e r e l d
z i e t   o f   e r v a a r t .   D a t   i s   w a t   h e t   z o   k r a c h t i g
m a a k t   o m   j u i s t   i n   d a t
e n e r g i e v e l d   t e   w e r k e n .   D a t   i s   w a a r   w e   m e e
w e r k e n   i n   d i t   t r a j e c t . 


 

Ik ben Neo-Shamanic healer en coach

Energiewerker, healer, coach, ziener... het is lastig in woorden te vatten wat ik ben en eigenlijk gaat het daar ook niet om. Ik hou zoveel van mijn werk. Van mensen thuisbrengen bij zichzelf. Zodat ze de inzichten en wijsheid in zichzelf vinden. En van de magie van de ongeziene wereld waarmee ik hen verbind en waarmee ik samenwerk. De wereld van energie. Die in wezen niets anders is dan pure aanwezigheid, volledige, onvoorwaardelijke aanwezigheid bij het hier en nu.

Dat doe ik op een zachte, speelse maar ook scherpe, alles ziende en (aan)rakende manier. Met diepgang. Ik werk praktisch en bekrachtigend. Ik vind het heel belangrijk dat je ontdekt dat je in wezen super krachtig bent en alles al in je hebt.

Mijn werk is spiritueel en tegelijkertijd ook heerlijk aards en alledaags. Want ik weet hoe het is dat je ruimte maakt om even naar binnen te keren en de deur van je kamer openvliegt en je kind vraagt wat we vanavond eten.

Ik ben neo shamanic healer met een jarenlange ervaring als coach, een magische cocktail. Hiermee krijg je op alle lagen van je bestaan een boost die gecombineerd met het werk dat je zelf doet tot een diepe transformatie leidt.

Maak je samen met mij die shift in jezelf?

over mij

Stephanie kan heel goed aanvoelen wat mijn zere plekken zijn en snijdt ze aan zonder dat het onwijs pijn doet.  .”


Isabel

Het 1 op 1 traject ‘moeiteloos zijn’ is een magische cocktail
van healing & coaching

Een traject waarin ik mijn ervaring als coach en energiewerker & healer combineer in een 1 op 1 ervaring waarin je leert, ontwikkelt en heelt wat nodig is om thuis te komen in je zelf. Zo kan je moeiteloos zijn. We werken altijd in een traject van meerdere sessies. We werken laagje voor laagje en zo ontstaat een duurzame verandering en beweging. 

Ik ben jouw spiegel en je gids en leid je naar de plek waar je wil zijn. Leer je de vaardigheden, help je goed te kijken en bewust te worden. En daarnaast werk ik met je energieveld in de healings. In die sessies combineer ik coaching met energiehealing voor een diepgaande verandering.

Een inkijkje in de elementen van het traject moeiteloos * zijn:

W a a r   w e r k e n   w e   a a n ? 

s c h a d u w w e r k

Bewust worden van je patronen en blokkades die jouw groei in de weg zitten. Het feilloos herkennen van je ego, je criticus, wanneer die de leiding neemt en je afremt. Getriggerd wordt. Kijken wat daar achter zit, welke angsten. Die aankijken en er doorheen breken.

Schaduw kan voelen als ‘donker’. Maar het gaat over licht schijnen op dat wat nog onbewust is. Daar zit goud. Alles dat groeit begint in het ‘donker’: het zaadje in de grond, een baby in de baarmoeder. Onze groei is ook daar te vinden. Het werkt als alchemie. Daarom is het zo belangrijk die schaduw in te gaan. Dat doe je zelf, met mij als gids.  En zo leg je laagje voor laagje af en komen we snel tot de kern.

B e v r i j d e n 

Jezelf bevrijden van de belemmerende programma’s en overtuigingen die gedurende de dag als vanzelf oppoppen. Jezelf losmaken uit de kluwen van je ego, van de stressreactie in je systeem. Daar hoort bewustzijn bij en er zijn  prachtige technieken die dat naar het volgende niveau brengen. Technieken die je zelf kan leren en technieken die ik inzet in de healing. Ze helpen je om de ingesleten paadjes in je brein te verlaten en nieuwe paden te creëren. Zo bevrijd je jezelf van dat wat je klein houdt, dat wat je blokkeert, van dat wat je weghoudt bij het voelen van je ware, mega krachtige essentie. Zodat je essentie weer voelbaar wordt.

E n e r g i e w e r k

Alles is energie en jij ook. Je energieveld is de oorsprong van alles wat fysiek waarneembaar is. Daarom is het zo belangrijk om ook daar te werken. Zoals het opruimen van blokkades, schoonhouden en goed verankeren in je eigen energieveld, helder voelen wat van jou is en wat niet van jou. Herkennen wanneer je aangesloten bent op het collectieve bewustzijn en ook ervaren hoe je dat aan en uit kan zetten. Zo kan je makkelijker jezelf voelen en bij jezelf blijven. Je sensitiviteit inzetten als kracht in plaats van dat het een last is. Dit is de ultieme verbinding met je intuïtie en de mooiste manier om je hoofd te gaan parkeren.

T o e l a t e n

Voelen is wezenlijk, emoties zijn als gidsen. Ze hebben altijd een boodschap in zich, die je leert te gaan zien. Het is belangrijk dat je emoties toelaat en dat ze gevoeld worden, zodat er beweging kan ontstaan.

Het doel is niet per se 'je goed voelen'. Het gaat erom dat je goed gaat voelen.

Wanneer je kan toelaten wat er is en kan verzachten in jezelf, zal dat wat jou niet dient vanzelf loslaten.

V e r z a c h t e n

Verzachten in dat wat ongemakkelijk voelt en in de houding naar jezelf toe. Compassie voelen met jezelf als je iets aan het leren bent en dus soms ook een keer struikelt. Een steunende houding naar jezelf ontwikkelen, met compassie en mededogen. Onvoorwaardelijk. Liefdevol. Zodat je stap voor stap steeds meer kan ontspannen in jezelf. En... daar waar je voelt dat je er alleen voor staat ga je steeds meer ervaren dat je gedragen wordt door iets groters. Dat het universum je ondersteunt. Bijvoorbeeld de boodschappen die je krijgt in de sessies en de verbinding die ontstaat met jouw eigen team van helpers.

I n t e n t i e 

Hoe wil je betekenis geven aan je leven, wat vraagt het leven van jou, waar wil je naartoe bewegen? Verbinden met je hart, met je ziel, je hogere zelf. Wat is van wezenlijk belang voor jou? Vanuit welke intentie wil jij je leven leiden en de dingen doen? Hoe kan jij een bijdrage leveren aan het grotere geheel? Wanneer je daarmee verbonden bent, heb je een onfeilbaar kompas in handen. Zo kom je bij je eigen, intuïtieve beweging. De beweging die je eerder niet kon maken omdat je patronen die in de weg zaten. Alles dat je fysiek ervaart is er eerst al energetisch. Dat is de kracht van intentie. In de westerse wereld zeggen we vaak: eerst zien dan geloven. Sjamanen zeggen: eerst geloven dan zien. En dat is de shift die we gaan maken. Manifestatie in de zuiverste vorm.


“ Stephanie is a talented healer and I have got enormous amounts out her beautiful feminine healing touch in my own personal process and support.


Christof Melchizedek

w a t  i s  i n b e g r e p e n ?

Hoe het traject er precies uitziet bekijken we samen. Dit is een voorbeeld van een traject:

  • Intake
  • Eerste sessie van 2 uur
  • 9 sessies van 1,5 uur (live of via zoom)
  • In die sessies is er een mix van coaching en healing.
  • Tussen de sessies is er de mogelijkheid om contact te hebben via de mail of app wanneer dat prettig is.
  • MP3 opnames van meditaties en oefeningen
  • Mooie boodschappen van jouw team van helpers
  • Handouts met informatie

 


With guides and intention, it’s been an amazing process.
With Stephanie’s help I have healed many different layers to be released
 ”


Wayne Forrest

Dit gaat me zoveel brengen

Voel je dat dit voor jou bedoeld is?
Laten we dan een verkennend gesprek hebben.

aanmelden

w a t  i s  e n e r g i e 
h e a l i n g ?

Je energieveld is de basis van waaruit jij ontstaat. Van waaruit jij groeit. Daarin vind je bijvoorbeeld de afdruk van de families waaruit je voorkomt, de ervaringen die je in je leven hebt gehad, ervaringen uit eerdere levens. Fysieke klachten die je nu hebt of hebt gehad vind je er. Ook overtuigingen, gedachten en emoties hebben een plekje in je energieveld. En die zijn niet per se alleen van jou, we zijn namelijk allemaal met elkaar verbonden via ons energieveld. Er bevinden zich ook allerlei verstoringen en blokkades die ervoor kunnen zorgen dat je steeds maar tegen hetzelfde aan blijft botsen. Wanneer je dit beseft, dan zal je begrijpen dat het heel krachtig is om juist ook daar aan te werken. De healings helpen je daar doorheen te breken. Hiermee kan je door blokkades breken waar je met coaching en therapie alleen niet doorheen komt.

healing helpt je blokkades op te lossen die je steeds maar tegen komt.

Via mijn lijntje met de ongeziene wereld kan ik waarnemen waar in jouw energieveld werk nodig is om jouw proces te ondersteunen en te versnellen. Dat werk kan van alles zijn: opschonen van je veld, herstellen van de energetische knooppunten zoals je chakra’s en energiebanen, balanceren van je zenuwstelsel, beperkende overtuigingen ontkrachten. Ik werk met de energie van bepaalde dieren en planten en jouw gidsen die zich aandienen. Zij brengen het medicijn dat de healing ondersteunt. Je wordt opnieuw verbonden met de vaardigheden die je in de vele levens die je geleid hebt, hebt opgedaan. De verbinding met je ziel en hogere zelf wordt versterkt.

Ieder mens heeft een van nature hoge trilling en een natuurlijke puurheid. Dat ervaar je als je naar een baby kijkt die vol overgave lacht. Gedurende ons leven wordt die omlaag gebracht door wat we meemaken. Er ontstaan verstoringen in het energieveld. En we leggen laagjes om onze pure kern heen om onszelf te beschermen tegen teleurstelling, pijn, afwijzing, wat dan ook dat we ervaren hebben. Die laagjes maken dat we steeds een beetje meer verwijderd raken van die kern en onszelf niet meer goed voelen. We leven dan meer vanuit angst (voor teleurstelling, imperfectie, afwijzing, niet goed genoeg zijn) dan vanuit liefde.

Wanneer we aan je verstoringen in je energieveld werken dan komt steeds meer je natuurlijke trilling weer naar de oppervlakte. Je verbinding met je Zelf wordt helderder voelbaar, net als je verbinding met het universum, het al, de bron of hoe je dat ook wil noemen.

Dat maakt deze 1 op 1 ervaring zo waardevol. Het stelt je in staat om een diepgaande shift te maken.

“ P s y c h i c   e n e r g y  is  p u r e   p r e s e n c e. 
T h a t ’ s  i t .  I t s  s i m p l y   p r e s e n c e.
L o v e   i s   p r e s e n c e .   T h e   e s s e n c e   o f   e v e r y t h i n g   i s   p r e s e n c e .   I s   l o v e .”  


Deborah Hanekamp

“ P s y c h i c   e n e r g y  i s 
p u r e   p r e s e n c e.  T h a t ’ s  i t . 
I t  i s  s i m p l y   p r e s e n c e.
L o v e   i s   p r e s e n c e .   
T h e   e s s e n c e   o f   e v e r y t h i n g   
i s   p r e s e n c e .   I s   l o v e .”  


Deborah Hanekamp

Dat klinkt fijn!

Voel je dat dit voor jou bedoeld is?

Laten we dan een verkennend gesprek hebben. Maak hier je afspraak.

afspraak maken

e r v a r i n g e n

Stephanie kan heel goed aanvoelen wat mijn zere plekken zijn en snijdt ze aan zonder dat het onwijs pijn doet. Ze stelt de goede vragen en blijft ook goed doorvragen en zet mij zo echt aan het denken. Ze haalt dingen in mij na boven die ik misschien ergens al wist maar niet duidelijk voor me zag. Ze zet deze gedachtes / ideeën / dingen in de juiste context en zo zie ik het op eens ook helder voor me.

   Ik sta nu dichter bij mijn waarden. Ik dacht in het begin dat ik vooral op zoek was naar een andere werkinvulling voor. Maar dit gaat veel verder. Dit gaat over hoe ik mijn leven wil invullen, hoe ik wil leven. En als je dat een keer duidelijk voor ogen hebt is het vele keren makkelijker de puzzelstukjes werk, relatie, kinderen, inspiratie, ontwikklingen etc. op hun plek te laten vallen.  Ik kan het leven nu een stukje lichtvoetiger zien (en dat was toch een van mijn doelen!), kan beter relativeren en ik sta volgens mij ook dichter bij mezelf.

Isabel

With a sporting accident 26 years ago I injured my neck, which has left me in a wheelchair, up until now. I started working with Stephanie for 13 sessions to help me uncover my limited subconscious think, so I could reframe and live into the possibility of the greater in all areas of my life, even more.

Stephanie has a way of listening that is loving and gentle and of course very insightful. She has helped me discover many levels of my paradigm of thinking, that same paradigm created the experience of my injury. I have learned to replace this paradigm with a new one that is powerful and aligned with what I want. With guides and intention, it’s been an amazing process, with Stephanie’s help I have healed many different layers to be released. I feel calmer, with what feels like more space within myself and my connection to spirit has deepen, the relationship has made it easier to listen to my intuition.

Here’s to loving the experience, of whatever spirit has installed for us. Thank you Stephanie, I feel like I have meet someone from my soul tribe.

Wayne Forrest

Stephanie is a wonderfully talented healer, tuned in to the field, sensitive to what is required in the moment and has the ability to connect in with her personal guides to be able to support healing and transformation. She has been part of my personal healingteam over the last couple of years. Stephanie is a talented healer and I have got enormous amounts out her beautiful feminine healing touch in my own personal process and support.

Christof Melchizedek

Voor de eerste sessie wist ik niet wat ik kon verwachten. De meeste
energetische healings die ik tot dan toe had ontvangen voelden niet heel
sterk voor mij.

Maar de sessies met Stephanie zijn heel anders. Niet alleen voel ik veel energie door me heen stromen, ook voel ik hele
specifieke reacties van mijn lichaam, die vaak te herleiden zijn met de
dingen die vooraf of achteraf besproken worden. En hoewel ik naderhand
echt heel moe ben, voel ik altijd het effect en zie het ook in de dagen
daarna in mijn leven.

Er zijn echt al wonderen gebeurd!

Ik weet niet wat Stephanie precies doet, maar deze healings zijn echt heel krachtig! Inmiddels plan ik dus ook iedere keer een nieuwe afspraak in, want deze
zelfzorg en ondersteuning in mijn processen gun ik mezelf en mijn lichaam.

Mariska

Toen ik zo’n twee jaar geleden aanklopte bij Stephanie zaten mijn gedachtes mij enorm in de weg. Vooral op het gebied van studie en werk piekerde ik veel en was ik zo streng voor mezelf dat ik regelmatig volledig blokkeerde. Dankzij Stephanie en haar ACT training heb ik geleerd om met meer compassie naar mezelf te kijken, om op een manier tegen mezelf te praten die liefdevol is en om mezelf niet te definiëren door mijn piekerende gedachten. Ik kreeg handvatten om abstracte doelen zoals “liever voor jezelf zijn” ook echt uit te voeren. Stephanie kan goed inschatten wat jij nodig hebt en welke aanpak bij jou past. Ik sta nu luchtiger en met meer plezier in mijn werk en liefdevoller in mijn leven in het algemeen. Soms bots ik nog wel eens tegen mijn gedachtes en gewoontes aan en dan kan ik teruggrijpen naar de trainingen van Stephanie of zelfs weer eens aankloppen om de boel op te frissen. Stephanie weet de vinger op de zere plek te leggen en leert je om die zere plekken niet zo zeer ‘op te lossen’ maar om op een compassievolle mee het zeer om te gaan. 

Helen

De keuze voor Stephanie en daarmee ACT is voor mij de allerbeste keuze die ik heb gemaakt. Tijdens een heel moeilijke, vervelende en geëmotioneerde  periode in m’n leven  heeft Stephanie mij bewust gemaakt van zaken waarop ik geen invloed heb, die los te laten. Ik heb  geleerd richting te geven aan m’n leven.
Ik ben veel minder kritisch geworden op mezelf. Dit heeft een heel positieve wending gegeven aan mijzelf. Ik ben veel meer van mijzelf gaan houden en daardoor ook van m’n omgeving zoals familie, collega’s, vrienden, kennissen en vooral ( na 40 jaren huwelijk) heb ik mede hierdoor een heel mooie vriendin mogen ontmoeten. Ik ben heel vrolijk geworden. Ik heb weer passies die ik van mijzelf weer mag uitvoeren. Ik heb heel veel plezier in het werk ( ga er fluitend naar toe en kom er fluitend van terug).

Van af de eerste sessie met Stephanie ben ik begonnen een totaal “Nieuwe start” te maken, een ”Nieuw Leven” beginnen. Stephanie heeft mij aan het denken gezet, waarom en waardoor er gedachten zijn bij mij, die er soms ook best mogen zijn, te parkeren,  perfectionisme te verkleinen/verzachten maar vooral bewustwording. Ook verantwoordelijkheden die eigenlijk bij anderen behoren te zijn, die dan ook daar te leggen en niet op mijzelf betrekken.

De sessies met Stephanie zijn heel pittig en het is echt hard werken.
Maar ik  wilde  weer van mijzelf  houden en alles wat er mee te maken heeft, verwerken, leren en opbouwen, Ik ben er  dan ook echt voor gegaan en inderdaad ik heb hard gewerkt. Stephanie heeft mij hierbij enorm gesteund.

Stephanie heel hartelijk bedankt. Zonder jou was ik niet geworden die ik nu ben! 

Henk

meer ervaringen

D a t  w i l  i k  h e e l  g r a a g

Voel je de roep van dit transformerende traject? Laten we dan een verkennend gesprek hebben.

aanmelden

D a t  w i l  i k  h e e l
g r a a g

Voel je de roep van dit transformerende traject? Laten we dan een verkennend gesprek hebben.

aanmelden

“ Stephanie weet de vinger op de zere plek te leggen en leert je om die zere plekken niet zo zeer ‘op te lossen’ maar om op een compassievolle manier met het zeer om te gaan. ”


Helen

“  D a t   w a t   j e   b i j n a   n i e t   d u r f t  t e
v o e l e n .  D a a r   w a a r   j e   b i j n a   n i e t
n a a r   d u r f t   t e   k i j k e n   i n   j e z e l f 
 D a a r  i n   b e v i n d t   z i c h   h e t   g o u d . 
.
s c h a d u w w e r k   i s   a l s   e e n   
a l c h e m i s t i s c h   p r o c e s ”  


 

“  D a t   w a t   j e   b i j n a   n i e t   d u r f t  t e  v o e l e n .  D a a r   w a a r   j e   b i j n a   ni e t
n a a r   d u r f t   t e   k i j k e n   i n   j e z e l f   D a a r  i n   b e v i n d t   z i c h   h e t   g o u d . 

s c h a d u w w e r k   i s   a l s   
e e n   a l c h e m i s t i s c h   
p r o c e s ”